Storyboard that

De naam zegt het al, je kunt Storyboard That gebruiken om storyboards te maken. Je kunt binnen enkele minuten een digitaal verhaal maken met behulp van zowel afbeeldingen, tekst- als storyboard sjablonen.