Groep 5 & 6

Groep 5 & 6

Bij de lessen voor groep 5 en 6 maken we bij De Jonge Onderzoekers onderscheid tussen verschillende rollen. In iedere rol wordt een beroep gedaan op verschillende vaardigheden van een leerling. We onderscheiden de volgende rollen: De Maker: Maakt kennis met wetenschap en leert technische vaardigheden. De Ontdekker: Bij De Ontdekker wordt een beroep gedaan op nieuwsgierigheid, de onderzoekende houding en het kritisch denkvermogen van een leerling. De Uitvinder werkt volgens de methode onderzoekend & ontwerpend leren. Alle kennis en vaardigheden van De Maker en De Ontdekker worden in het programma voor De Uitvinder gecombineerd. Het gaat om veel meer dan alleen het maken van een werkstuk.
  • Je leert samenwerken en creatief denken.
  • Je leert te denken in oplossingen (vergroten van probleemoplossend vermogen).
De Programmeur: Bij De Programmeur ligt de nadruk op het ontwikkelen van ‘computer denken’, ofwel het leren denken in computertaal. Bij alle lessen komt ook taal en rekenen aan bod. Per groep kun je kiezen voor 3 werkstukken van De Maker of De Ontdekker. Ieder kind doet hiervan 1 activiteit.

Praktische informatie

Voor wie

leerlingen van groep 5 & 6

Wanneer

dinsdag- woensdag of donderdagochtend
van 9:30 tot 11:30

Contactpersoon

Alieke van Bockel info@djonijmegen.nl

De Maker

Wetenschap & techniek

• Maakt kennis met de basis van techniek en wetenschap en de daarbij horende materialen en gereedschappen.
• Leert over begrippen als stroomkring, magnetisme, drijven, zinken, krachten, licht en spiegels.
• Wordt stap voor stap begeleid bij het maken van een eigen werkstuk wat ook mee naar huis mag.
• Ontwikkelt inzicht en vaardigheden die goed gebruikt kunnen worden tijdens de uitvinderslessen.
Deze lessen sluiten aan bij de gebruikte lesmethoden van het basisonderwijs.

De Ontdekker

ontdekken & onderzoeken

• Gaat aan de hand van een thema op ontdekkingstocht.
• Wordt stap voor stap begeleid tijdens hun onderzoek.
• Onderzoekt door verschillende proefjes te doen.
• Ook de ontdekker neemt iets mee naar huis.
De ontdekles kan gecombineerd worden met werkstukken van De Maker.

De Uitvinder

Onderzoeken & Ontwerpen & Maken

• Dit programma is vooral geschikt voor kinderen die al wat kennis hebben van materialen en gereedschappen.
• Combineert wetenschap en techniek met onderzoekend en ontwerpend leren.
• De Uitvinders werken samen in groepjes van 3 tot 4 leerlingen.
• Maakt kennis met de ontwerpcyclus en verschillende 21e-eeuwse vaardigheden.
• Het proces is tijdens deze lessen belangrijker dan het eindresultaat.
Voor dit programma geldt een voorbereidingstijd op school van circa 90 minuten. Hiervoor is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor de leerkracht.

De Programmeur

Onderzoeken & Ontwerpen & Maken

• Werkt aan de 21e eeuwse vaardigheid ‘computational thinking’ ofwel denken in computertaal.
• We beginnen bij de basis.
• De lessen zijn gericht op programmeren en robotica.
• Deze techniek is nog volop in ontwikkeling en wij proberen het programma zo veel mogelijk actueel te houden.
• De activiteiten van De Programmeur zijn te combineren met werkstukken van De Maker.

Aanbod andere groepen

Groep 1 & 2

Met wat extra hulp kunnen ook de allerjongsten aan de slag met echt gereedschap bij DJON ...

Groep 3 & 4

Bij de lessen voor groep 3 en 4 maken we bij De Jonge Onderzoekers onderscheid tussen verschillende rollen: De Maker, De Ontdekker en De Uitvinder. ...

Groep 7 & 8

Bij de lessen voor groep 7 & 8 onderscheiden we bij DJON verschillende rollen: De Maker, De Ontdekker, De Uitvinder en De Programmeur. ...

Internationale schakelklas

Voor jongeren(13-18 jaar) die in de Internationale Schakelklas zitten heeft DJON een speciaal programma ontwikkeld. ...

Plusklassen

Voor plusklassen heeft DJON lessen ontwikkeld die dieper ingaan op natuurkundige principes en de kinderen gaan meer probleemoplossend aan de slag. ...