Groep 3 & 4

Groep 3 & 4

Bij de lessen voor groep 3 en 4 maken we bij De Jonge Onderzoekers onderscheid tussen verschillende rollen: De Maker, De Ontdekker en De Uitvinder. In iedere rol wordt een beroep gedaan op andere vaardigheden van de leerling.

Per groep kun je kiezen uit 3 verschillende werkstukken. Ieder kind kiest voor 1 activiteit.

Bij De Maker ligt de nadruk op het aanleren van technische vaardigheden en opdoen van wetenschappelijke kennis.

Bij De Ontdekker wordt meer de nieuwsgierigheid, het kritisch denkvermogen en het onderzoekende karakter van de leerling geprikkeld.

De Uitvinder werkt volgens de methode onderzoekend & ontwerpend leren. Alle kennis en vaardigheden van De Maker en De Ontdekker worden in het programma voor De Uitvinder gecombineerd. Het gaat om veel meer dan alleen het maken van een werkstuk.

  • Je leert samenwerken en creatief denken.
  • Je leert te denken in oplossingen (vergroten van probleemoplossend vermogen).

Bij alle lessen komt ook taal en rekenen aan bod.

Praktische informatie

Voor wie

leerlingen van groep 3 & 4

Wanneer

dinsdag- woensdag- of donderdagochtend
van 9:30 tot 11:30

Contactpersoon

Alieke van Bockel info@djonijmegen.nl

De Maker

Wetenschap & techniek

• Maakt kennis met de basis van techniek en wetenschap en de materialen en gereedschappen die daarbij worden gebruikt.
• Leert over begrippen als stroomkring, magnetisme, drijven, zinken en verschillende krachten. Deze basiskennis sluit aan bij de meeste gebruikte lesmethoden in het basisonderwijs.
• Stap voor stap begeleiding bij het werken aan een eigen werkstuk.

De Ontdekker

ontdekken & onderzoeken

• Gaat aan de hand van een thema op ontdekkingstocht.
• Wordt stap voor stap begeleid tijdens hun onderzoek.
• Onderzoekt door verschillende proefjes te doen.
• Ook de ontdekker neemt iets mee naar huis.
De ontdekles kan gecombineerd worden met werkstukken van De Maker.

De Uitvinder

Onderzoeken & Ontwerpen & Maken

• Dit programma is vooral geschikt voor kinderen die al wat kennis hebben van materialen en gereedschappen.
• Combineert wetenschap en techniek met onderzoekend en ontwerpend leren.
• De Uitvinders werken samen in groepjes van 3 tot 4 leerlingen.
• Maakt kennis met de ontwerpcyclus en verschillende 21e-eeuwse vaardigheden.
• Het proces is tijdens deze lessen belangrijker dan het eindresultaat.
Voor dit programma geldt een voorbereidingstijd op school van circa 90 minuten. Hiervoor is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor de leerkracht.

De Programmeur

Onderzoeken & Ontwerpen & Maken

De programmeur werkt aan de 21-eeuwse vaardigheid “computational thinking”. Natuurlijk beginnen we bij het begin. De lessen bij DJON zijn gericht op programmeren en robotica en volop in ontwikkeling. Het huidige aanbod is te combineren met werkstukken van de maker.

Aanbod andere groepen

Groep 1 & 2

Met wat extra hulp kunnen ook de allerjongsten aan de slag met echt gereedschap bij DJON ...

Groep 5 & 6

Bij de lessen voor groep 5 & 6 onderscheiden we bij DJON verschillende rollen: De Maker, De Ontdekker, De Uitvinder en De Programmeur. ...

Groep 7 & 8

Bij de lessen voor groep 7 & 8 onderscheiden we bij DJON verschillende rollen: De Maker, De Ontdekker, De Uitvinder en De Programmeur. ...

Internationale schakelklas

Voor jongeren(13-18 jaar) die in  de Internationale Schakelklas zitten heeft DJON een speciaal programma ontwikkeld. ...

Plusklassen

Voor plusklassen heeft DJON lessen ontwikkeld die dieper ingaan op natuurkundige principes en de kinderen gaan meer probleemoplossend aan de slag. ...