Groep 3 & 4

Groep 3 & 4

Bij de lessen voor groep 3 & 4 onderscheiden we bij De Jonge Onderzoekers  verschillende rollen: de maker, de ontdekker en de uitvinder. Waarbij  in iedere rol een beroep gedaan wordt op verschillende vaardigheden van de leerling. Zo ligt bij de maker de nadruk op het aanleren van wetenschappelijke kennis en technische vaardigheden. Terwijl we bij de ontdekkers een beroep doen op de nieuwsgierigheid, de onderzoekende houding en het kritisch denkvermogen.

Deze vaardigheden komen mooi van pas voor de uitvinders die werken volgends de methode onderzoekend & ontwerpend leren.
Waarbij het gaat om veel meer dan het maken van een werkstuk, het gaat ook over samenwerken, kennis vergaren, creatief denken, vergroten van het probleemoplossend vermogen, kortom het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden.

Bij alle lessen komen ook taal & rekenen volop aan bod.

Praktische informatie

Voor wie

leerlingen van groep 3 & 4

Wanneer

dinsdag- woensdag- of donderdagochtend
van 9:30 tot 11:30

Contactpersoon

Alieke van Bockel info@djonijmegen.nl

De Maker

Wetenschap & techniek

De makers leren de basale kennis van techniek & wetenschap en van materialen en gereedschappen. Ze raken vertrouwd met begrippen, zoals stroomkring, magnetisme, drijven & zinken en verschillende krachten. Hiermee sluiten we aan op meeste gebruikte lesmethoden van het basisonderwijs. Daarna worden ze stap voor stap begeleid om met echt gereedschap een eigen werkstuk te maken dat natuurlijk mee naar huis mag.
Deze werkstukjes ontwikkelen het inzicht en de vaardigheden die goed gebruikt kunnen worden bij de uitvinderslessen. Per groep kun je kiezen voor 3 werkstukken van de maker en/of ontdekker, ieder kind doet 1 activiteit.

De Ontdekker

ontdekken & onderzoeken

De ontdekkers gaan aan de hand van een thema op onderzoek uit, ze worden stap voor stap begeleid op hun ontdekkingstocht en doen verschillende proefjes.Ook deze kinderen nemen iets mee naar huis.
De ontdekles kan gecombineerd worden met de werkstukken van de maker.

De Uitvinder

Onderzoeken & Ontwerpen & Maken

De uitvinders zijn leerlingen die al een beetje kennis hebben van materialen en gereedschappen. zij combineren wetenschap en techniek met onderzoekend en ontwerpend leren. Voor de meeste lessen geldt een voorbereidingstijd op school van circa 90 minuten, hiervoor is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor de leerkracht. Kinderen werken samen in groepjes van 3 of 4 leerlingen en maken kennis met de ontwerpcyclus en diverse 21-eeuwse vaardigheden. Hierbij is het proces belangrijker dan het eindproduct.

De Programmeur

Onderzoeken & Ontwerpen & Maken

De programmeur werkt aan de 21-eeuwse vaardigheid “computational thinking”. Natuurlijk beginnen we bij het begin. De lessen bij DJON zijn gericht op programmeren en robotica en volop in ontwikkeling. Het huidige aanbod is te combineren met werkstukken van de maker.

Aanbod andere groepen

Groep 1 & 2

Met wat extra hulp kunnen ook de allerjongsten aan de slag met echt gereedschap bij DJON ...

Groep 5 & 6

Bij de lessen voor groep 5 & 6 onderscheiden we bij DJON verschillende rollen: de maker, de ontdekker, de uitvinder en de programmeur. ...

Groep 7 & 8

Bij de lessen voor groep 7 & 8 onderscheiden we bij DJON verschillende rollen: de maker, de ontdekker, de uitvinder en de programmeur. ...

Internationale schakelklas

Voor jongeren(13-18 jaar) die in  de Internationale Schakelklas zitten heeft DJON een speciaal programma ontwikkeld. ...

Plusklassen

Voor plusklassen heeft DJON lessen ontwikkeld die dieper ingaan op natuurkundige principes en de kinderen gaan meer probleemoplossend aan de slag. ...