Een interview maken

Uitleg bij de opdracht

Leren

Een interview is een vraaggesprek tussen een vragensteller ( de interviewer) en iemand die de vragen beantwoordt (de geïnterviewde). Met een interview kun je aan informatie komen, die je ergens anders niet kunt vinden. Je kunt iemand naar feiten vragen of naar iemands mening met argumenten daarbij. Je kunt de informatie verwerken in een tekst of presentatie.

Doen

Bij deze opdracht maak je een interview:

 • waarbij je de reden van de vragen aangeeft.
 • dat de vragen op logische volgorde heeft staan.
 • met veelal open vragen.
 • dat afsluit met een samenvatting of conclusie.

Voorbereiding
Print de stappenvolger. Vul die in tijdens het maken van de opdracht.

 1. Bepaal het onderwerp en de persoon die je wilt interviewen.
 2. Welke informatie wil je te weten komen?
 3. Bedenk passende vragen.
  • Let op de volgende punten:
   • Stel vooral open vragen.
    Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.
   • Breng variatie aan in het soort vragen.
   • Vraag niet naar de bekende weg.
 4. Schrijf de vragen in een logische volgorde op.
 5. Bedenk hoe je het interview gaat doen:
  filmen, geluidsopname maken, de antwoorden opschrijven, foto’s maken?
 6. Maak een lijstje met benodigdheden en zorg dat je alles bij de hand hebt.

Maken

 1. Neem het interview af.
 2. Schrijf het interview uit of monteer de opnames of maak een presentatie met foto’s en korte uitspraken. Kies daarbij de juiste tool.

Evaluatie

 • Vul de evaluatievragen in op de stappenvolger.
 • Lever de stappenvolger in bij je begeleider.