Een enquete maken

Uitleg bij de opdracht

Leren

Als je erachter wilt komen wat de mening is van mensen, kan dat, door een enquête te houden. Schriftelijk of mondeling. Een enquête is een serie duidelijke vragen waar mensen snel en kort antwoord op kunnen geven.
Een enquete houd je o.a., als je een probleem wilt oplossen en mensen mee wilt laten denken.
Kijk maar ens naar het voorbeeld.

Doen

Bij deze opdracht maak je een enquête:

 • gaat over een bepaald thema.
 • waarmee je een hoofdvraag onderzoekt.
 • met korte duidelijke keuzevragen.
 • en maximaal 10 vragen heeft.

Voorbereiding
Print de stappenvolger. Vul die in tijdens het maken van de opdracht.

 1. Bedenk een onderwerp waar je vragen over gaat stellen. Mogelijke onderwerpen: school, sport, dieren, natuur, hobby, vakantie, milieu
 2. Geef aan waarom je de enquête wilt houden en aan wie je de vragen wilt stellen (je doelgroep).
 3. Schrijf zoveel mogelijk vragen op. Maak de vragen niet te lang.
  Het beste zijn gesloten vragen? Dus:
  • Vragen waarop men ´ja´ of ´nee´ kan antwoorden;
  • Meerkeuzevragen. Dus laten kiezen uit een aantal antwoorden.
  • Vragen met een stelling, waarop men ‘mee eens’ of ‘mee oneens’ kan antwoorden.
 4. Kies de beste vragen eruit.

Maken

 1. Kies een tool en maak de enquête.
 2. Laat de enquête ook invullen. Werkt het?
 3. Indien nodig, breng verbeteringen aan.
 4. Bewaar de enquête en lever in bij “Mijn profiel”.

Evaluatie

 • Vul de evaluatie in op de stappenvolger.
 • Lever je stappenvolger in bij je begeleider.