Een verhaal schrijven

Uitleg bij de opdracht

Leren

Een tekst kan een verhaal- of een informatieve (weet)tekst zijn.Een tekst kan geschreven zijn in een schrift, maar kan ook te lezen zijn in een boek, krant of tijdschrift. Er zijn leesboeken, prentenboeken en strips. Nu hoeven die boeken of krantenstukken niet meer op papier te staan, maar kunnen ook met de computer, telefoon of Ipad gelezen en gemaakt worden. Op allerlei manieren kun je dus een verhaal maken en aan iemand laten zien of laten lezen.
Kijk maar eens hoe je een mooi verhaal kunt schrijven.

Doen

In deze opdracht maak je een verhaal:

 • met een pakkende titel.
 • met een inleiding, middenstuk en slot.
 • met één of meerdere hoofdkarakters.
 • met een “probleem” dat wordt opgelost.

Voorbereiding
Print de stappenvolger. Vul die in tijdens het maken van de opdracht.

 1. Ga een verhaal schrijven dat b.v. spannend, grappig of waargebeurd kan zijn.
  Maak eerst aantekeningen met deze hulpvragen:
  – wie is/zijn de hoofdpersonen?
  – wanneer en hoelang speelt het verhaal?
  – waar speelt het verhaal?
  – is er een probleem. Wordt dit opgelost?Hoe?
 2. Bedenk een goede titel.
 3. Maak een schema van je aantekeningen.
  – inleiding: vertel over de personages en de gebeurtenis.
  – kern (middenstuk): de gebeurtenis wordt verteld.
  – slot: het verhaal komt tot een eind.
 4. Schrijf het verhaal voor proef.
 5. Laat een ander je tekst lezen voor tops en tips.
 6. Verbeter je verhaal, als je dat nodig vindt.

Maken

 1. Kies een tool en maak je verhaal.
  Tip: lukt het niet met een tool, kies dan een tekstverwerker zoals word.

Evaluatie

 • Vul de evaluatie in op de stappenvolger.
 • Lever je stappenvolger in bij je begeleider.